Speed Camera Database

Česká republika, Polsko, Slovensko, Rakousko, Holandsko, Francie, Německo, Švýcarsko, Itálie, Belgie, Velká Británie, Španělsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko

  Country   Updated Points
AT Austria 04.09.2019 328
BE Belgium 02.09.2019 1 947
CZ Czech Republic 15.09.2019 654
DE Germany 02.09.2019 3 940
ES Spain 13.09.2019 2 149
FR France 02.09.2019 3 789
HR Croatia 13.09.2019 204
HU Hungary 04.09.2019 5 098
IT Italy 02.09.2019 4 220
NL Netherlands 02.09.2019 3 710
PL Poland 02.09.2019 416
SI Slovenia 04.09.2019 102
SK Slovakia 04.09.2019 87